Text

2020-04-03

Studera så mycket som möjligt på hemmaplan

Aktuellt
digitalt arbete

MDH stänger lokalerna för allmänheten – öppet för studenter under begränsade tider

Undervisning och examination sker på distans under vårterminen. Samtidigt har MDH begränsade öppettider för studenter. Syftet är att värna om våra medmänniskor och minska risken för att coronaviruset sprids i samhället. Sidan uppdateras löpande.

Uppdaterat 2020-04-03 med följande:

Campus hålls öppet endast för att studenter som inte kan genomföra sina studier hemma ska kunna fortsätta med sin utbildning. För att MDH ska kunna fortsätta hålla campus öppet är det viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

 • Studera hemma så mycket som möjligt.
 • När du befinner dig på campus ska du hålla avstånd till
  dina kurskamrater, på minst 1,5 meter. Detta gäller på
  allmänna ytor, i grupprum, datorsalar och
  vid studieplatser.
 • Tvätta händerna ordentligt och ofta.
 • Vid minsta symtom på sjukdom, ska du stanna hemma
  tills du är helt frisk.


Undervisning sker på distans

Vi följer regeringens rekommendationer. På grund av coronaviruset har vi gått över till distansutbildning, det gäller både föreläsningar och tentamenstillfällen. Som student håller du dig uppdaterad om ändringar som rör din utbildning via Canvas och webbschemat.

MDH planerar för distansundervisning fram till 7 juni. Vissa praktiska moment kan beviljas undantag och genomföras på campus, då i mindre grupper. Det gäller viss undervisning som kräver specialutrustning, exempelvis metodrum eller laboratorier. Studenter kommer att meddelas senast 7 dagar innan planerad undervisning om den genomförs på campus.

– Vi övergår till digitala arbetsformer för att skapa trygghet för våra studenter och medarbetare, samtidigt som vi tar vårt samhällsansvar för att minska takten med vilken coronaviruset sprids i Sverige. Att minska antalet mötesplatser där många människor samlas, är ett viktigt led i det, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH


Begränsade öppettider

Högskolan är öppen för studenter och medarbetare. Allmänheten har inte tillträde till högskolans lokaler.

Allmänna ytor

Studenter och medarbetare kommer in i högskolans lokaler genom att använda passerkort och pinkod.
Öppettider för studenter: vardagar 8.00-17.00, helger: 10.00-15.00

Högskolebiblioteket

Öppet: måndag-fredag kl. 10.00-14.00.
Telefon samt chatt/e-post besvaras: måndag-torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredagar kl. 8.00-15.00.
biblioteket@mdh.se
Telefon: 021-10 13 44

Studenttorget

Öppet: måndag-fredag kl. 10.00-14.00.
Vi vill begränsa våra fysiska möten så i första hand hänvisar vi till mail och telefon. Mejl och telefon besvaras: måndag-torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredagar kl. 8.00-15.00.
studenttorget@mdh.se
Telefon: 021-10 13 10


Resor

Alla tjänste- och studieutbytesresor utomlands kommer att ställas in tillsvidare. Bakgrunden till beslutet är att MDH vill skapa trygghet för medarbetare och studenter. MDH vill inte bidra till att smittan sprids, i Sverige eller utomlands, och samtidigt undvika att medarbetare och studenter skulle kunna insjukna i andra länder och inte ha möjlighet att ta sig tillbaka till Sverige. Från 14 mars och en månad framåt avråder UD från alla utlandsresor, vilket då även omfattar privata resor utanför Sveriges gränser. Läs mer här: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander/länk till annan webbplats


Större möten

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation kommer konferenser och event att genomföras med hjälp av digital teknik eller ställas in. MDH:s beslut gäller fram till den 31 maj. MDH:s medarbetare och studenter ska heller inte delta i arrangemang med fler än 50 deltagare.


Minska risken för
spridning av smitta

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Hosta eller nys i armvecket.


Du som misstänker att du är sjuk

Känner du dig allvarligt sjuk ska du kontakta sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning. Alla som känner sig sjuka ska vad det än gäller för typ av sjukdom, stanna hemma tills de mår bra igen.

I de fall arbete eller studier påverkas av ovanstående ska medarbetare kontakta sin närmaste chef och studenter ska mejla studenttorget@mdh.se eller ringa 021-10 13 10.

Ledningsgruppen för kris och beredskap följer utvecklingen

MDH följer Folkhälsomyndighetens och UD:s information och rekommendationer kopplade till coronaviruset. Ledningsgruppen för kris och beredskap bevakar utvecklingen och möts regelbundet för att se vilka åtgärder som behöver vidtas.


Håll dig uppdaterad

Nedan finns länkar till organisationer som regelbundet uppdaterar information och rekommendationer kopplade till coronaviruset.


Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om coronaviruset som kan vara relevanta för dig som student.

Frågor och svar
 • Datum 2020-02-03
 • Artikeltyp Aktuellt

Minska risken att bli smittad

Nu är vi inne i den tid på året då många blir förkylda och får influensa. Här listar vi tips från Folkhälsomyndigheten som kan hjälpa dig att hålla dig frisk och kry.

om Minska risken att bli smittad

Få råd och stöd hos Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student komma för att få råd och stöd i hälsofrågor. Här arbetar friskvårdspedagoger och kuratorer för att du ska må så bra som möjligt under din studietid.

Läs mer