Text

2020-10-19

MDH och coronaviruset

Aktuellt
digitalt arbete

Höstens undervisning sker som blandad studieform, det vill säga delvis på campus och delvis på distans.

Folkhälsomyndighetens direktiv om att undvika större folksamlingar och hålla distans står kvar. Högskolan är fortsatt stängd för allmänheten, men håller öppet för dig som är student. För att minska smittspridning och för att studenter och medarbetare ska vara trygga i högskolans lokaler är det viktigt att alla följer myndigheternas direktiv.

 

För din trygghet

MDH har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning. För att campus ska kunna fortsätta hålla öppet är det viktigt att alla följer direktiven om att:

  • hålla avstånd
  • stanna hemma vid sjukdom eller minsta symtom
  • tvätta händerna ofta och hosta/nysa i armvecket.


Åtgärder i lokaler

Möbleringen i grupprum, undervisningslokaler och allmänna ytor har glesats ut - stolar har tagits bort och möbler som inte ska användas kommer att märkas tydligt. Antalet bokningsbara platser i datasalar och andra salar har justerats. För att MDH ska kunna hålla campus öppet är det viktigt att alla följer anvisningar i lokaler och på möbler.

Alla praktiska moment som innebär att personer måste vistas nära varandra har genomgått risk- och konsekvensanalyser för att de ska få skyddsåtgärder som är anpassade för just det momentet, därför kan det se olika ut för olika kurser.

Alla undervisningslokaler och allmänna ytor städas minst en gång om dagen. Då säkerställs också att förbrukningsmaterial och handsprit finns tillgängligt.


Så ska undervisningen genomföras

Regeringen meddelade före sommaren att kravet på distansundervisning för landets universitet och högskolor lättas upp. Trots det innebär beslutet inte att all undervisning vid MDH kan gå tillbaka till ordinarie verksamhet. Folkhälsomyndigheten uppmuntrar fortfarande till att studera hemma så mycket som möjligt.

För att värna om medmänniskan och minska risken för att coronaviruset sprids i samhället, kommer MDH att fortsätta bedriva en del av undervisningen på distans. På sidan Student på distanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har vi samlat det viktigaste materialet du behöver för att dina studier på distans ska flyta smidigt.

Du som läser din första och andra termin vid MDH, har examinationer eller praktiska moment, prioriteras till campusförlagd undervisning under höstterminen.

Utifrån det ställningstagande MDH har gjort för hur undervisningen ska bedrivas, finns det inget krav på att kurser som ges på campus även ska erbjudas digitalt.


Följ med i Canvas och i webbschemat

Information om hur kurser eller kursmoment kommer att bedrivas hittar du i Canvaslänk till annan webbplats och i webbschematlänk till annan webbplats. Informationen uppdateras löpande. Det är ditt ansvar att hålla koll på informationen, så ta för vana att gå in regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för dig.


Studieresor utomlands

Inga internationella studentutbyten kommer ske under höstterminen och inga studieresor utomlands kommer att ske fram till 31 december.


Konferenser och evenemang

Alla event på campus i Eskilstuna och Västerås ställs i nuläget in fram till och med 28 mars. Beslutet gäller inte disputationer och licentiatseminarier.


Begränsade öppettider

Allmänna ytor

Studenter och medarbetare kommer in i högskolans lokaler genom att använda passerkort och pinkod.

Öppettider för studenter:

  • vardagar kl. 05.30-22.00 och
  • helger/helgdagar kl. 06.30-22.00.
  • Datorsalarna är öppna 07.00-22.00 samtliga dagar.


Högskolebiblioteket

Öppet:

  • Måndag–torsdag klockan 09:00 - 18:00
  • Fredag klockan 09:00 - 15:00

Observera, mellan klockan 14:00 - 16:00 (fredag 14:00 - 15:00) har biblioteket endast digital bemanning. Du når då personalen via chatt, e-post och telefon.

Mejl: biblioteket@mdh.se
Telefon: Eskilstuna 016-15 37 00, Västerås 021-10 13 44.

Möt biblioteket


Studenttorget

Vi vill begränsa fysiska möten och hänvisar i förstahand till mejl och telefon. Mejl och telefon besvaras:

  • måndag-torsdag kl. 8.00-16.00 samt
  • fredagar kl. 8.00-15.00.

Mejl: studenttorget@mdh.se
Telefon: 021-10 13 10

Studenttorgets besökstider finner du här.


Håll dig uppdaterad

Under pandemin har vi lärt oss att läget kan komma att förändras med kort varsel om nya direktiv kommer från myndigheterna. Vissa beslut och undantag gäller därför tills vidare eller så länge behov finns. Var därför noga med att följa utvecklingen på studentportalen, mdh.se och högskolans sociala medier, så du snabbt vet vad som gäller.

Nedan finns länkar till organisationer som regelbundet uppdaterar information och rekommendationer kopplade till coronaviruset.


Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om coronaviruset som kan vara relevanta för dig som student.

Frågor och svar

Få råd och stöd hos Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student komma för att få råd och stöd i hälsofrågor. Här arbetar friskvårdspedagoger och kuratorer för att du ska må så bra som möjligt under din studietid.

Läs mer

Denna artikel är en del av en artikelserie om coronaviruset (Covid-19)

Läs fler artiklar i denna serie