Mälardalen university logotype print

Text

Datum 2021-11-24
Artikeltyp Aktuellt

Information kopplad till corona och covid-19

digitalt arbete

MDH har återgått till att i huvudsak bedriva all verksamhet på campus. Det innebär bland annat att undervisning och examination sker enligt kursplan samt att vi kan arrangera fysiska möten och event på campus.


Vaccination

Du kan vaccinera dig på campus Eskilstuna i november.

Undervisningen kan ställas om med tre timmars varsel

Om läraren har förkylningssymptom och inte ska komma till campus, kan han eller hon antingen ställa in undervisningen eller ställa om den till digital.

Om läraren ställer om till digital undervisning gäller följande:

  • För undervisning mellan klockan 8 och 11 meddelar läraren omställningen före klockan 17.00 dagen innan.
  • För undervisning efter klockan 11 meddelar läraren omställningen minst 3 timmar före undervisningstillfället.
  • Om behovet att ställa om uppstår efter tiderna som anges ovan, måste undervisningstillfället ställas in.

Om läraren ställer in undervisningen eller ställer om till digital, får du information via webbschemat och kurstillfällets sida i Canvas.

Ta med dator och hörlurar till campus så att du kan följa undervisningen även om den ställs om till digital.


För din trygghet

MDH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför gäller följande:

  • Vaccinera dig för att minska risken för smittspridning
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Testa dig om du har symtom
  • Var noga med din handhygien


Som student på MDH är du alltid välkommen att vända dig till Studenthälsan om du känner oro eller stress.


Studieresor utomlands

Du som har sökt utbytesstudier till hösten får åka förutsatt att omständigheterna tillåter utresa från Sverige, inresa i värdlandet samt att UD inte avråder från alla resor till berört land eller region.


Följ med i Canvas och i webbschemat

Information om hur kurser eller kursmoment kommer att bedrivas hittar du i Canvas och i webbschemat. Informationen uppdateras löpande. Det är ditt ansvar att hålla koll på informationen, så ta för vana att gå in regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för dig.

Canvas Länk till annan webbplats.

Webbschemat Länk till annan webbplats.


Håll dig uppdaterad

Under pandemin har vi lärt oss att läget kan komma att förändras med kort varsel om nya direktiv kommer från myndigheterna. Vissa beslut och undantag gäller därför tills vidare eller så länge behov finns. Var därför noga med att följa utvecklingen på mdh.se, i Canvas och i webbschemat, så att du håller dig uppdaterad.

Nedan finns länkar till organisationer som regelbundet uppdaterar information och rekommendationer kopplade till coronaviruset.Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om coronaviruset som kan vara relevanta för dig som student.

Frågor och svar

Få råd och stöd hos Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student komma för att få råd och stöd i hälsofrågor. Här arbetar en friskvårdspedagog och kuratorer för att du ska må så bra som möjligt under din studietid.

Läs mer
Till toppen