Text

Datum 2020-04-06
Artikeltyp Aktuellt

MDH-studenter mycket eftertraktade av arbetsgivare

MDH-studenter mycket eftertraktade av arbetsgivare

MDH-studenter mycket eftertraktade av arbetsgivare

Etableringsgraden för examinerade studenter från MDH är bland den högsta i landet, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetets (UKÄ). Hela 86 procent, vilket motsvarar närmare 9 av 10 studenter, har en god ställning på arbetsmarknaden inom 1-1,5 år efter examen.

– Vi har nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen, vilket gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Möjligheten till anställning är en stor och viktig fråga för alla och vi gläds mycket åt dessa siffror, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Totalt sett är MDH med i toppen av listan bland breddlärosäten. Bara Kungliga tekniska högskolan, Högskolan i Jönköping och Linköpings universitet ligger högre. Statistiken i etableringsgrad för olika examensgrupper visar också att det går allra bäst för MDH-studenter med civilingenjörsexamen och speciallärarexamen, där 97 procent snabbt etablerat sig på arbetsmarknaden. Tätt följda av de med sjuksköterskeexamen, som ligger på 91 procent.

– Etablering mäts för att visa balansen mellan tillgång och efterfrågan på olika högskolegrupper. Siffran är ett bevis på att vi har ett relevant och populärt utbildningsutbud, men man kan också utläsa av rapporten att de flesta med en högskoleexamen etablerar sig relativt snabbt på arbetsmarknaden, säger Dani Franjkovic, kommunikatör vid MDH.

Det lönar sig också att ta ut sin akademiska examen, visar UKÄ i sin rapport.
Bland personer som inte har examinerats var 66 procent bland kvinnorna respektive 68 procent bland männen etablerade. Det innebär en skillnad på omkring 17 procentenheter mot dem som tagit ut sin examen.

Om undersökningen

I undersökningen, som publicerades i slutet av 2019, redovisas etablering på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter avlagd examen för personer som tog ut examen från högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå under läsåren 2012/13 till 2014/15.

Den nya siffran bland MDH:s examinerade studenter är en ökning på två procent jämfört med den förra undersökningen från år 2007/08 till 2011/12, som då låg på 84 procent.

Med etablering menar UKÄ att den examinerade har en god ställning på arbetsmarknaden, det vill säga en viss inkomstnivå och inga perioder av arbetslöshet.

Läs hela rapporten här.länk till annan webbplats

Plugga i vår!

Nu är anmälan öppen till vårens utbildningar. Här hittar du mer information om program som startar efter nyår.

Vårterminen 2021
Till toppen