Text

Datum 2019-10-11
Artikeltyp Aktuellt

Amanda Flores ny studentombudsman

Amanda Flores, studentombudsman.

Upplever du att du har blivit orättvist behandlad? Har du frågor om vilka rättigheter och skyldigheter du har som student? Eller behöver du stöd och råd hur du ska agera i olika studiesituationer? Då kan du vända dig till Amanda Flores som arbetar som studentombudsman vid MDH.

Medlare och bollplank

Studentombudsmannen har ett objektivt förhållningssätt och kan hjälpa dig som student om du exempelvis upplever att du blivit orättvist behandlad, diskriminerad eller har frågor om regler och rättigheter. Studentombudsmannen fungerar som medlare och bollplank vid knepiga studiesituationer, och vägleder om du anmäls till disciplinnämnden.

- Jag kan hjälpa genom att lyssna, ge vägledning och pusha i rätt riktning. Som studentombudsman är jag objektiv, vilket betyder att jag bistår med stöttning och råd. Jag klivet helt enkelt in som en mellanhand mellan studenterna och föreläsarna, handledarna, examinatorerna och akademierna. Målet är att alltid skapa en bra dialog för att kunna lösa den eventuella konflikt som har uppstått, säger Amanda Flores.


Kontakta studentombudsmannen

E-post: studentombudsman@mdh.se
Telefon: 016-15 32 85

Kontaktinformation

studentombudsman@mdh.se

Till toppen