Arenaprojekt med samverkansbidrag från Regionförbundet Sörmland

Slutredovisning 14 januari 2015

2014-12-11 | Forskning/Samverkan

Regionförbundet Sörmland har under 2014 stött fyra olika projekt inom hälso- och välfärdsteknik med samverkansbidrag. En slutredovisning av projekten kommer att ske vid seminariet "Goda exempel på samverkan mellan företag och akademi" den 14 januari 2015 vid MDH i Eskilstuna. Arrangör är Arenan för Hälso- och Välfärdsteknik.

De fyra samverkansprojekten som fått stöd från Regionförbundet Sörmland är:

1. Att hitta personer i inomhusmiljö

Projektet utför i ett första steg en inventering av befintliga och framtida tekniker för att kunna lokalisera människor i inomhusmiljöer. Företaget Tjeders vill utveckla sina produkter med att kunna lokalisera och i vissa tillämpningar även identifiera personer i inomhusmiljöer. Tjeders produkter innefattar idag även möjlighet till olika larmfunktioner, något som måste vara möjligt att integrera i den nya tekniken. 

Efter inventering av möjliga tekniker kommer ett par exempeltekniker väljas och en mer ingående studie av hur dessa tekniker skulle kunna användas av Tjeders och hur de skulle kunna integreras i Tjeders produktserier.

2. Larmtjänster för äldre i hemmet

Projektet syftar till att identifiera nya produktidéer och nya användnings­områden för existerande produkter inom larmområdet i samarbete medföretaget Tjeders. En del är att studera tekniska möjligheter för äldre på landsbygden, vilka är en särskild riskgrupp då de bor på längre fysisk avstånd från centra där vård och omsorg är tillgänglig. Ett öppet förhållningssätt ger oss möjlighet att förstå och tolka de befintliga situationer som idag existerar och genom detta bidra till att hitta möjligheter för förändring vilket ger uppslag för nya innovationer och nya användningsområden för existerande produkter. Utöver detta så belyser vi de sociala aspekterna som tillämpningen av teknikprodukter för nya målgrupper inom fältet skulle innebära och förstå hur mottagandet kan ske.

3. Äthjälpmedlet Bestic

Med Bestic kan personer som saknar funktion i armarna äta själv. Bestic kan beskrivas som en liten robotarm med en sked längst ut. Användaren styr Bestic och bestämmer vilka bitar som skall lyftas till munnen och när de skall lyftas upp. 

Den är utvecklad av Sten Hemmingsson, utifrån ett eget behov, i samarbete med Promobilia, Robotdalen och Mälardalens högskola (MDH). Drivkraften för utvecklingen kommer av att själv vilja ha kontroll över måltiden. I detta delprojekt utvärderas hur Bestic ska anpassas för fler användare.

Projektet har beviljats samverkansbidrag från Regionförbundet Sörmland. MDH och Bestic är även med i ett forskningsprojekt som heter ”Mat och måltidsteknik för ett hälsosamt och oberoende åldrande” tillsammans med Högskolan i Kristianstad och Linnéuniversitetet.

4. Förstudie om vård och omsorgspersonals erfarenheter och psykosociala arbetsmiljö när de blir med robotkatt

Vård och omsorgspersonal är en målgrupp som under flera år toppat listan över flest sjukfall och arbetsrelaterad ohälsa. I denna förstudie ligger fokus på psykosociala faktorer som kan antas aktualiseras vid arbete med det hälsorobotiska hjälpmedlet JustoCat: arbetssätt, risker för hot och våld, konflikter, arbete med människor, sociala kontakter. Projektet följer tre personer ur vård- och omsorgspersonalen på ett demensboende i Eskilstuna och undersöker hur personalen upplever att katten påverkar deras arbete med de boende och personalens upplevda arbetsmiljö. Även frågor om teknikrädslor och eventuella etiska dilemman som följd av att arbeta med hälsorobotik är av intresse.