Uppskattat besök på MDH av Svenska Handelskammaren i Tyskland

Mats Hultberg, VD för Svenska Handelskammaren i Tyskland har besökt MDH. Med titeln: "I Tyskland finns inga förutsättningslösa möten" föreläste han om svensk-tyska handelsförbindelser och Tyskland som arbetsmarknad för kvalificerad arbetskraft. Han betonade betydelsen av kunskaper i tyska och interkulturell kommunikation.

 

Mats Hultberg, VD för Svenska Handelskammaren i Tyskland.

Svenska Handelskammaren i Tyskland är det svenska näringslivets egen organisation, ett nätverk med 350 företag som anordnar mer än 100 evenemang per år med Sverigekoppling.

Mats Hultberg, som är VD för Svenska Handelskammaren med säte i Düsseldorf, höll ett roligt och inspirerande föredrag om hur det är att komma till Tyskland som svensk och göra affärer med tyska företag.

Han började med att tala om den svenska bilden av Tyskland. Han konstaterade att den till stor del bygger på gamla fördomar och är ganska onyanserad. Mest innehåller den svenska Tysklandsbilden sådant som att Tyskland bara är Autobahn, att tyskarna är titelsjuka och byråkratiska och att företagsvärlden är väldigt hierarkisk.

Mot den svenska bilden av Tyskland ställde Hultberg den tyska bilden av Sverige. Den är oerhört positiv! Det betyder att en svensk affärsman eller student som kommer till Tyskland från första början får ett mycket gott bemötande och kan glädjas åt ett stort intresse för Sverige.

Hultberg presenterade också siffror som visar vilken betydelse Tyskland har på det ekonomiska området: Tyskland är världens fjärde största ekonomi och Sveriges överlägset största handelspartner. Tyskland är en mycket viktig men också väldigt tuff marknad för svenska företag.

Hultberg gav exempel både på hur svenska företag lyckas och inte lyckas i Tyskland.

Han menade att svenskarna oftast underskattar de höga tyska kvalitetskraven och att de inte inser hur hård konkurrensen är i Tyskland. Vidare sade Hultberg att svenskarna har bristande kunskaper om tyska förhållanden och överhuvudtaget är dåligt pålästa. Tyskarna själva däremot är mycket väl förberedda i affärsförhandlingar och alltid mera informerade än de verkar. Några förutsättningslösa möten finns inte i Tyskland.  

Avgörande för att kunna göra bra affärer i Tyskland är enligt Hultberg att kunna möta tyskarna på deras egen planhalva. Att ha kunskaper i tyska språket är därför en verklig dörröppnare! Hultberg tog sig själv som exempel och berättade att han utvecklat sin allt annat än perfekta skoltyska och att han nu kan   kommunicera så bra att gensvaret alltid är positivt från tyskt håll.

Hur lyckas man då med affärer i Tyskland?  Det var en fråga Hultberg ställde och som själv gav svaret på:

Visa respekt, men var inte rädd för den tyska affärsmiljön. Var medveten om de skillnader som finns mellan svenskar och tyskar och var väl förberedd. Var uthållig. Tala tyska. Och inte minst: dra nytta av den positiva Sverigebilden

Sina erfarenheter av att göra affärer i Tyskland sammanfattade Mats Hultberg så här:

”If you want to buy from me, we can speak English. If you want to sell to me, müssen Sie Deutsch sprechen.”