Nätkurser i tyska (7,5 hp)

Gemensamt för nätkurserna är att all kommunikation mellan studenter och lärare sker digitalt eller via en kursplattform. Det förekommer inga gemensamma samlingar. Oavsett var du rent fysiskt befinner kan du alltså delta i en nätkurs så länge du har tillgång till Internet. Inom ramen för tidsplanen för resp. kurs, väljer du själv när du vill utföra de olika delmomenten i kursen. Du har stor frihet att utforma ditt eget schema.