Virtuell vardagstyska 7,5 hp

Mälardalens högskola
UKK
Nätuniversitetet

Virtuell vardagstyska

Välkommen till en kurs där du själv till stor del får utforma en virtuell resa till och i Tyskland.

Kursbeskrivning

Din virtuella språkresa består i att lämna in fyra självständiga och kreativa uppgifter där du övar grammatiska moment samt använder lämpliga uttryck i olika sammanhang. Vid resans slut kommer du att bemästra ett antal grammatiska svårigheter, kunna använda praktisk vokabulär, ha utvecklat din skriftliga framställningsförmåga och samtidigt inhämtat en mängd aktuella fakta om Tyskland på vägen.

Kursens gång

Kursen examineras genom fyra inlämningsuppgifter skrivna på tyska. För att säkerställa progression i inlärningen har uppgifterna stigande svårighetskrav. Fastän uppgifterna ställer tydliga krav, har du stor frihet inom den givna ramen. Det kan t.ex. handla om en uppgift där du i dåtid återberättar en veckas (virtuella) upplevelser i Berlin. Nedan beskrivs kort hur uppgiften kan lösas och fördelarna med upplägget.

Uppgifterna lämnas i strikt ordning: ”uppgift 2” kan lämnas in först efter att ”uppgift 1” har godkänts osv.

Aktiv inlärning och aktuella kunskaper

Du tar självständigt fram fakta om pågående evenemang i Berlin. Här skapas en dynamik som ofta saknas i realiakurser (med frågor som "Vilket år byggdes monumentet X ? Vad hette kungen som...", osv.). Du får också sätta in kunskaperna i ett sammanhang som du delvis utformar själv. Dessutom är kunskaperna aktuella och framför allt hittar du en metod hur du ska förnya dessa kunskaper. Inlärningsmomentet förstärks genom att du skickar in rättade versioner av uppgifterna för avstämning.

Grammatik i kombination med praktisk vokabulär

Du lär in och använder "lämplig vokabulär": besöka ett museum, uppleva något nytt, boka biljett via nätet, åka till ett utflyktsmål, gå på visning, ta reda på information om en sevärdhet, reservera plats på en föreställning, osv.
Medan du lär in praktiska fraser och uttryck passar du på att öva t.ex. olika tempusformer. Du får hänvisningar till grammatikparagrafer som hjälper dig.

Tydliga betygskriterier

I fallet ovan ges specifika poäng för använd vokabulär och praktiskt redovisade kunskaper i det grammatiska momentet (stark och svag adjektivböjning). När tillräckligt med poäng uppnåtts på uppgiften, antingen i första vändan eller efter att du rättat den enligt lärarens instruktioner, kan du gå vidare till nästa uppgift, dvs. fortsätta din resa.

Antagning och registrering på kursen

Alla deltagare måste bekräfta att de vill delta i kursen genom att skicka ett mejl till kursansvarig lärare vid kursstart:

Denna bekräftelse räknas som registrering och läraren skickar sedan ett mejl till dig med viktig information och kursmaterial för att du skall kunna starta kursen.

Kursen i sin helhet är mejlbaserad - all kommunikation sker via e-mail.

För ytterligare frågor angående registrering eller antagning kontakta gärna:

Antagningen vid Mälardalens högskola

Kontakt med läraren

Vid frågor eller för ytterligare information kontakta läraren:

Uwe Kjär: uwe.kjar@mdh.se

Kursvärdering

Efter kursen sker en nätbaserad kursvädering. Ett mejl med en länk till utvärderingsverktyget kommer att skickas till studentmejladressen.

Copyright © Uwe Kjär 2013.