Deutsche Krimis 1, 7,5hp

Mälardalens högskola
UKK
Nätuniversitetet

Kursen har som syfte att förbättra läsförståelsen i tyska genom läsning av tyska deckare. Deckare håller läslusten vid liv och har ett modernt, vardagligt och dialogrikt språk. De är därför idealiska att läsa för den som vill uppehålla och utöka sitt tyska ordförråd med gångbara ord, fraser och uttryck.

Kursuppläggning

Tanken bakom denna kurs är att man ska kunna förkovra sig i tyska och utöka sitt ordförråd genom att man läser en spännande deckare på tyska. Kursens tyngdpunkt ligger dels i läsförståelsen, dels i ett självständigt arbete med att ställa samman en ordförteckning.
Fyra böcker väljs fritt ifrån litteraturförteckningen. Även egna bokförslag är möjliga om det är fråga om tyskspråkiga deckare och om läraren godkänt dem. Det totala antalet lästa sidor ska vara ca 1000. Det ingår i kursens upplägg att du själv sammanställer din individuella litteraturlista (se första uppgiften "Individuell studieplan) - använd dig gärna av recensioner på nätet, för att välja dina böcker.
Väljer man långa böcker är det möjligt med tre inlämningsuppgifter där dock "Buchbesprechung"/analys samt ordförteckning skall vara något mer omfattande än stipulerat nedan (ett valfritt redovisningstillfälle utgår isf). Det totala antalet lästa sidor även här vara ca 1000.

Frågor ang. antagning och registrering

För frågor angående registrering eller antagning på kursen kontakta gärna Studenttorget .

 

Hur går redovisningen till?

Som första inlämningsuppgift skall varje student upprätta en individuell studieplan över de valda böckerna. Planen samt eventuella egna bokförslag skall godkännas av läraren. Eventuella ändringar i studieplanen diskuteras med läraren.

Varje "Krimi" redovisas separat och sker valfritt på svenska eller tyska på följande sätt:

1. Fyll i denna mall med dina personliga uppgifter och använd den alltid som första sida när du skickar in din inlämningsuppgift: försättsblad (doc 107 kB)

2. Skriv en "Buchbesprechung" (recension) på sammanlagt ca. 3 sidor (1,5 radavstånd), som består av följande delar:
a) Skriv kort om författaren (max en halv sida)
b) Sammanfatta förhållandevis kortfattat vad boken handlar om (max 1 sida).
c) Reflektera kring en eller två aspekter av boken. Reflektera t.ex. kring vad som gör boken läsvärd eller inte läsvärd. Varför är den spännande? Vilka personer och miljöer skildras? Finns det aspekter som gör boken unik eller något annat som är särskilt intressant? Är språket speciellt? Använd dig gärna av citat för att konkretisera dina reflektioner.
Poängsätt slutligen din läsupplevelse av boken på en skala från 1 till 6 enligt det tyska betygssystemt (1 som högsta betyg).

3. Gör med hjälp av lexikon och andra ordhjälpmedel (se litteraturförteckningen) en strukturerad tysk-svensk förteckning över ord, ordfamiljer, uttryck och fraser som utökat ditt tyska ordförråd vid läsningen (ca. 3-5 sidor, 1,5 radavstånd). V g ange genus och plural (för substantiv) och imperfekt-/perfektformen för verb.

Utöver en traditionell tysk-svensk ordbok, kan enspråkiga ordböcker vara vara ett bra hjälpmedel för denna kurs, eftersom enspråkiga ordböcker i regel uppdateras oftare och det finns en större chans att de innehåller talspråkliga ord eller uttryck. Dessa två rekommenderas i först hand:

Duden - Deutsches Universalwörterbuch

Duden - Redewendungen

 

Skicka alltid recension och ordförteckning i samma dokument. Eventuella frågor kring kursen samt studieplan/redovisningarna skickas till lärarens e-postadress:

 christiane.lahusen@mdh.se

Kommentarer och betyg

Läraren läser igenom de inlämnade arbetsuppgifterna och lämnar en skriftlig kommentar. I normalfallet får kursdeltagaren svar från examinator/läraren i god tid innan det är dags att lämna in nästa bok. Betyg ges med G eller VG efter att alla valda böcker redovisats enligt ovan.

Deadlines ht17

Redovisningarna lämnas in senast:

1. Sept.: individuell studieplan (ange vilka böcker du skall läsa, samt antal sidor i varje bok). Vid sen antagning v g skicka in studieplanen så fort som möjligt efter antagning/registrering. Använd dig gärna av recensioner på nätet, för att välja dina böcker (t.ex. www.krimi-couch.de eller andra krimi-fora och läsarrecensioner som brukar finnas vid större tyska internetbokhandel).
 

9. Okt.: Buch 1
30. Okt.: Buch 2
20. Nov.: Buch 3
11. Dez.: Buch 4

OBS! Ange alltid i mejlets rad för ärende ditt namn, kursnamnet och vilken bok i ordningen som redovisas. Det går bra att skicka in svar i förväg om någon vill det. Däremot bör deadline respekteras för att examinator ska kunna få tillräcklig tid på sig för bedömning.

Kursvärdering

Efter kursen sker en nätbaserad kursvädering. Ett mejl med en länk till utvärderingsverktyget kommer att skickas till studentmejladressen.

Copyright © Sture Packalén 2014.