Underlag för praktikplats

 

För att vi ska kunna organisera en lämplig praktikplats till behöver vi förse de tyska företagen eller likn. med underlag om dig och din bakgrund.

Tillsammans med praktikunderlaget skulle vi vilja be dig att rangordna företag som är av intresse för dig. Utgå från företagslistan på hemsidan:

www.is-duesseldorf.com . Undvik dock att nämna specifika företag i ditt personliga brev, eftersom flera företag kan be om att få ta del av din ansökan.

Enl. tysk praxis består underlag för praktikplatser av följande handlingar:

Kom ihåg att det till syvende och sist är företagen/organisationerna som accepterar dig till en specifik praktikplats. En genomarbetad ansökan ökar dina möjligheter att få en passande praktikplats. Du kan hämta inspiration från dessa exempel på CV och personligt brev.

1. CV skrivet på tyska (med foto)

som innehåller:

- Namn, profilfoto, kontaktuppgifter, födelsedatum, nationalitet
- Utbildningsbakgrund: Grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning
- Praktiska erfarenheter: Jobb, extrajobb, praktikplats
- Ideella uppdrag, t ex på universitet/högskola
- Språkkunskaper och datakunskaper
- Övrig information, t ex körkort, certifikat, intressen
 

2. Ett personligt brev (på engelska)


där du berättar lite om dig själv och varför du vill göra praktik och studera tyska i Tyskland, t.ex.:

- Din utbildningsbakgrund
- Ditt intresse för det tyska språket/Tyskland
- Varför du vill praktisera i Tyskland
- Dina praktiska erfarenheter (t ex jobb)
- Dina personliga egenskaper (gärna bevisade i jobbsammanhang)
- Att du ser fram emot att höra av oss

 

3. Intyg/betyg

- Gymnasiebetyg, ev intyg och betyg från tidigare arbetsgivare och/eller andra meriterande uppdrag (gärna på engelska om möjligt)
- Studieintyg på engelska över avklarade universitets- och högskolekurser
- Andra intyg/betyg

 

Exempel CV 1 (doc 43 kB)

Exempel CV 2 (doc 62 kB)

Exempel personligt brev 1 (doc 30 kB)

Exempel personligt brev 2 (doc 28 kB)