Tyska i Tyskland med praktik, fortsättningskurs 30 hp

Nu kan du kombinera studier i tyska med praktik på en tysk arbetsplats. Mälardalens högskola ger i samarbete med Internationella Skolorna Düsseldorf fortsättningskursen ”Tyska i Tyskland med praktik” på plats i Düsseldorf. Du praktiserar ca. 13 veckor på ett företag i Düsseldorf/Köln med omnejd.

 

 

Fortsättningskursen vänder sig till dig som har läst minst Tyska 1 30 hp. Tyskland är en viktig motor i den europeiska ekonomin och goda kunskaper i tyska ger dig en fördel på arbetsmarknaden.

Tiden på företaget ger dig både internationell erfarenhet, fördjupade kunskaper i tyska och goda förutsättningar för ett framtida arbetsliv.

 

Kursens innehåll och upplägg

Terminen inleds med tre veckors undervisning som bedrivs i lokaler i centrala Düsseldorf. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Du övar din förmåga att uttrycka dig korrekt i tal och skrift, i såväl vardagliga som yrkeslivsanknutna sammanhang, och får en djupare inblick i kultur-, samhälls- och arbetsliv i Tyskland. Kursen kräver tillgång till Internet, eftersom visst arbetsmaterial tillhandahålls digitalt och viss handledning och administration sker via digitala medier. 

Under 13 veckor praktiserar du måndag-torsdag på en tysk arbetsplats. Du skaffar dig yrkesspecifika kunskaper och utvecklar ditt språk i ett arbetslivsorienterat sammanhang. Fredagarna under praktikperioden ägnas åt undervisning och andra studier.

Kursplan

Vår ambition är att din praktikplats ligger i linje med din studiebakgrund. Däremot kan vi inte garantera att du tilldelas en specifik företagsplats. Samarbetsföretagen har olika krav vad gäller teoretiska och språkliga förkunskaper och det är företagen/organisationerna som tackar ja eller nej till en kandidat. Därför är det viktigt att alla studenter har en flexibel och öppen inställning avseende en praktikplats. Se även sidan

Underlag för praktikplats som behövs före kursstart.

Internationella Skolorna Düsseldorfs företagslista omfattar ca 30 områden och finns tillgänglig på hemsidan http://www.is-duesseldorf.com/praktikplatslista2/ . Vi skiljer mellan allmänna och yrkesorienterade praktikplatser. De allmänna kommunikativa praktikplatserna lämpar sig väl för dig som har gått ut gymnasiet, men som inte har påbörjat en universitets-/högskoleutbildning. För de yrkesorienterade platserna önskar företagen överlag att du har studerat minst 1,5 år på ett universitets-/högskoleprogram.

 

Om ansökan, kursstart etc.

Tyska i Tyskland med praktik startar i september med upprop i Düsseldorf.

Kursen är öppen för alla som har läst minst Tyska 1 eller Tyska A, 30 hp. Du ska ha klarat av minst 22,5 hp, i vilket muntlig språkfärdighet ska ingå. Observera att kursen inte motsvarar Tyska 2.

Senast den 15 april söka kursen på www.antagning.se

 

Boende och kostnader

Du ordnar själv boendet i Düsseldorf, men Internationella Skolorna Düsseldorf bistår dig med den information du behöver. Du kan dela lägenhet med tyska eller andra utländska studenter - ett ypperligt tillfälle att träna språket och knyta sociala kontakter. Dessutom finns studenthem och privata hyresvärdar som hyr ut lägenheter/rum varje termin.

Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel för studier på heltid. Du bekostar själv resan till Tyskland, kost, ev. utlandsförsäkringar och logi samt kurslitteratur.

 

Düsseldorf

Düsseldorf ligger i hjärtat av Europa, med Holland, Belgien och Frankrike runt hörnet. Staden är ett centrum för näringslivet och en lång rad multinationella företag bidrar till den internationella prägeln. Düsseldorf är även en metropol för konst, kultur och arkitektur. Längs med Rhen breder Altstadt (Gamla stan) ut sig med mysiga caféer och restauranger, men också genuina bryggerier och ett pulserande nattliv.

 

Ytterligare frågor

För mer information om kursupplägg och behörighet vänligen kontakta

Studivägledare Malin Lundin: 021-107050

malin.lundin@mdh.se

Universitetslektor Uwe Kjär på Mälardalens högskola: 021-101326

uwe.kjar@mdh.se

För mer information om praktikplats och ansökan till Internationella Skolorna Düsseldorf vänligen kontakta

Erik Forsberg och Malin Carlstedt på: +49-211-86202060/75

info@is-duesseldorf.com