Tyska 2 i Tyskland, 30hp

Tyska 2 i Tyskland, 30 hp är en svensk högskolekurs som genomförs i samarbete mellan Internationella Skolorna Düsseldorf och Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Kursdeltagarna är hela tiden inne i det svenska högskolesystemet och skall därför klara av 30 högskolepoäng. Kursen är studiemedelsberättigande, men studenterna bekostar själva resan till Tyskland. Undervisningen bedrivs i lokaler i centrala Köln.

 

Kursstart och ansökan

I regel äger kursen rum mellan den 1 februari och 20 maj. Sista ansökningsdatum är 16 oktober.

Kursen är öppen för alla som har läst Tyska 1 eller Tyska A, 30hp.

Ansök till Tyska 2 i Tyskland

Kursinnehåll och examination

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, samt ett antal exkursioner och studiebesök. Utöver de schemalagda undervisningstimmarna finns tid för självstudier och för att upptäcka Tyskland på egen hand. Lärarna har tyska som modersmål, dock förekommer svensktalande lärare i viktiga kontrastiva moment som t ex översättningsövningar. Examinationen sker på plats i Tyskland, men omtentamina finns möjlighet att skriva på Mälardalens högskola efter kursens slut.

Kursplan

Tidigare studenter

På Internationella Skolorna Düsseldorfs hemsida kan ta del av en fotoblogg som studenter skapat.

Ta del av fotoblogg av studenter som läser vår kurs Tyska i Tyskland

Läs utvärderingar från kursdeltagare Tyska 1 i Tyskland

Utflykter och aktiviteter

Det erbjuds en rad utflykter och aktiviteter till självkostnadspris som utgör en breddning av de schemalagda undervisningsmomenten.

Kontakt

Dr Uwe Kjär på Mälardalens högskola: 021-101326
uwe.kjar@mdh.se

Studievägledare Malin Lundin på Mälardalens högskola: 021-107050
malin.lundin@mdh.se

Malin Carlstedt på Internationella Skolorna Düsseldorf: +49-211-86814247

info@is-duesseldorf.com