Tyska 1 i Tyskland, 30hp

Tyska 1 i Tyskland, 30 hp är en svensk högskolekurs som genomförs i samarbete mellan Internationella Skolorna Düsseldorf och Mälardalens högskola (MDH), Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Kursdeltagarna är hela tiden inne i det svenska högskolesystemet och skall därför klara av 30 högskolepoäng. Kursen är studiemedelsberättigande, men studenterna bekostar själva resan till Tyskland. Undervisningen bedrivs i lokaler i centrala Köln.

Kursstart och ansökan

Tyska 1 i Tyskland startar två gånger om året, i februari och september, med upprop på Mälardalens högskola, cirka 10 dagar före avresan till Tyskland. Studenterna registrerar sig vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation på MDH och kursen inleds med introducerande föreläsningar i Västerås. Vidare ges studenterna tillfälle att köpa den svenska kurslitteratur som behövs för kursen. I regel äger kursen rum mellan den 1 februari och 20 maj (vårterminen) respektive 1 september och 20 december (höstterminen). Sista ansökningsdatum är 15 april respektive 15 oktober.

Kursen är öppen för alla som har läst lägst C-språk kurs B/steg 3 eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. På grund av det stora intresset försöker vi ordna platser till alla sökande som är behöriga – närmare en studieplatsgaranti kan du nästan inte komma!

Ansök till Tyska 1 i Tyskland 

Kursinnehåll och examination

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, samt ett antal exkursioner och studiebesök. Utöver de schemalagda undervisningstimmarna finns tid för självstudier och för att upptäcka Tyskland på egen hand. Lärarna som undervisar i Tyska 1 i Tyskland har tyska som modersmål, dock förekommer svensktalande lärare i viktiga kontrastiva moment som t ex ordbildning och översättningsövningar. Kursen inleds med undervisning i grammatik, ordförråd och kommunikationsövningar. Därefter tillkommer delkurser i litteratur, realia och skriftlig språkfärdighet. Examinationen sker på plats i Tyskland, men omtentamina finns möjlighet att skriva på Mälardalens högskola efter kursens slut.

Kursplan

Tidigare studenter

"Att läsa tyska i Tyskland är oslagbart!"

Läs intervjun med tidigare studenten Malin Carlstedt.

På Internationella Skolorna Düsseldorfs hemsida kan du ta del av mer information från tidigare kursdeltagare.

Läs utvärderingar från kursdeltagare Tyska 1 i Tyskland

Här finns även en fotoblogg som studenter skapat, där du får insyn i studentlivet i Tyskland.

Ta del av fotobloggen

Utflykter och aktiviteter

 

Det erbjuds en rad utflykter och aktiviteter till självkostnadspris som utgör en breddning av de schemalagda undervisningsmomenten. Exempel på aktiviteter som kan stå på programmet:

• Heldagsutflykt till vinlandskapen vid Ahrtal med vandring på den kända vandringsleden Rotweinwanderweg. Dagen avslutas med vinprovning på världens äldsta vinkooperativ i Mayshoß.

• Heldagsutflykt till Bonn med besök på Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, där hela den tyska efterkrigstiden exponeras på ett mycket medryckande sätt.

• Resa till Düsseldorf med stadsvandring i Altstadt/Medienhafen. Därefter en föreläsning om den tyska marknaden och om handelsutbytet mellan Tyskland och Sverige.

• Heldagsutflykt till Königswinter med vandring upp på berget Drachenfels, Europas mest bestigna berg. Förutom den storslagna utsikten bjuds på ett besök i slottet Schloss Drachenburg (byggt 1882).

• Deltagande i ordinarie undervisning på universitetet i Köln.

Kontakt

Dr Uwe Kjär på Mälardalens högskola: 021-101326
uwe.kjar@mdh.se

studievägledaren Malin Lundin 021-107050
malin.lundin@mdh.se

Malin Carlstedt på Internationella Skolorna Düsseldorf: +49-211-86814247
info@is-duesseldorf.com