Kurser i tyska

Avdelningen för tyska har varje termin cirka 100 registrerade studenter. I fokus för undervisningen i tyska står träning av muntlig och skriftlig
språkfärdighet, språkkunskap och tysk litteratur-, kultur- och
samhällsvetenskap, liksom interkulturell kommunikation. Tyska kan ingå i en lärarutbildning och vara huvudämne i kandidatexamen; tyska ingår också som valbart profilspråk i det nya kandidatprogrammet Kommunikation och språk och som del i Internationella marknadsföringsprogrammet (IMF).