Tyska 3

Tyska 3, 30 hp

Kursen är en påbyggnadskurs i tyska (61-90 hp) och ska ytterligare befästa och förbättra färdigheten i att använda tyska språket i tal och skrift. Kursen ska ytterligare vidga kunskaperna om tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria.
Kursen ger en ökad språkvetenskaplig orientering med tonvikt på modern lingvistik.
Under handledning ska ett självständigt specialarbete på 15 hp författas.

Kursplan & litteraturlista Tyska 3, 30 hp

Tyska 3, 15 hp

Det finns även möjlighet att läsa enbart kursdelen i Tyska 3, som är på 15 hp. Förutom vad gäller det självständiga specialarbetet (15 hp), som inte är del av denna kurs, överlappar Tyska 3, 15 hp med ovanstående kurs.

Kursplan & litteraturlista Tyska 3, 15hp

Tyska 3, specialarbete, 15 hp

Det finns även möjlighet att läsa enbart uppsatsdelen i Tyska 3. Under handledning ska ett självständigt specialarbete på 15 hp författas.

Kursplan & litteraturlista Tyska 3, specialarbete, 15hp