Tyska 2 30hp

Kursen är en fortsättningskurs i tyska (31-60 hp) och ska befästa och förbättra färdigheten i att använda tyska språket i tal och skrift. Kursen ska vidga kunskaperna om tyskspråkig litteratur och om de tyskspråkiga ländernas geografi, historia, kultur och samhällsorientering.
Kursen ger grundläggande kunskaper om tysk språkvetenskap: allmän språkteori, det tyska språkets historia, tyska dialekter samt fördjupade kunskaper i tysk syntax.