Info om litteraturundervisning

Tyska 1: Literatur & neuere Literaturgeschichte ht14

 

30. Okt.    Franz Kafka: Die Verwandlung & Kapitel 12 i Literatur und Leben + svar på frågor

 

6. Nov.    Alfred Andersch: Vater eines Mörders  & Kapitel 13 + svar på frågor

 

13. Nov.      Stefan Zweig: Schachnovelle  + Kurzgeschichten (delas ut) & Kap 14 + svar på frågor

 

20. Nov.    Peter Handke: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter & Kapitel 15 + svar på frågor

 

27. Nov. Birgit Vanderbeke: Das Muschelessen & Kapitel 16 + svar på frågor

 

4 Dez.    Silke Scheuermann: Reiche Mädchen

 

18. Dez.    Muntl. examination (ca. 20 min/student)

 

Litteraturhistoria: Sture Packalén: Literatur und Leben (online:)

http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:216527

 

Redovisning av kapitlen 12-16 i Literatur und Leben sker genom inlämning av

svar på instuderingsfrågor till angivet datum. Svaren kan vara

skrivna på tyska eller svenska. Frågorna finns på följande nätadress:

http://www.mdh.se/amnen/tyska/distans/mtl/lul?l=sv_SE

Svaren lämnas in i pappersform eller mejlas till: thorsten.paplow@mdh.se