Tyska 1, 30 hp

Kursen ska ge allmän färdighet i att använda tyska språket i tal och skrift, kunskaper i tysk formlära och syntax samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper vid översättning av texter till och från tyska. Kursen ska ge kunskap om modern tyskspråkig litteratur och insikter i de tyskspråkiga ländernas geografi, historia, kultur och samhälle.