Tyska, nybörjarkurs (Nivå 1), 15 hp

Kursen är avsedd att ge möjlighet för studenter utan förkunskaper i tyska att efter avslutad kurs kunna bedriva vidare studier i ämnet. Studenten ska därvidlag kunna kommunicera hjälpligt, använda ord och fraser som rör enklare, konkreta situationer, såväl muntligt som skriftligt. Vidare ska studenten bygga upp ett ordförråd och kunna förstå och redigera enklare texter. Kursen ska också lägga grunden för kunskaper i tysk grammatik.