Tyska, baskurs (Nivå 2), 15 hp & 30 hp

Kursen är avsedd att förbereda studenten inför vidare studier i ämnet på högskolenivå, motsvarande Tyska 1. Studenten ska kunna kommunicera nöjaktigt i vardagliga diskussioner, samt kunna uttrycka sig i form av referat och enklare brev. Vidare ska studenten kunna förstå och översätta enklare texter i olika ämnen till svenska och tyska. Kursen syftar även till att vidga ordförrådet. Kursen ska också gå igenom centrala delar av tysk grammatik.

Baskurs 15hp

Baskursen ges som 15hp-kurs med delkurserna:
1. Skriftlig språkfärdighet (Grammatik och översättning samt textproduktion)
2. Muntlig språkfärdighet (Muntlig kommunikation, uttal och hörförståelse samt ordförrådsträning)

Kursplan & Litteraturlista, Baskurs 15hp

Baskurs 30hp

Baskursen ges även som 30hp-kurs, där två delkurser ges vid campus och två delkurser sker via sk distansundervisning. Delkurserna är:
1. Campus: Skriftlig språkfärdighet (Grammatik och översättning samt textproduktion)
2. Campus: Muntlig språkfärdighet (Muntlig kommunikation, uttal och hörförståelse samt ordförrådsträning)
3. Distans: Tysk realia (historia, geografi, kultur- och samhällsliv i Tyskland samt interkultutalitetaspekter)
4. Distans: Populärlitteratur (läsförståelse- och ordförrådsträning samt textproduktion)

Kursplan, Baskurs 30hp