Svenska

Här finner du information om ämnet svenska vid Mälardalens högskola.

Ämnet svenska är mångfacetterat. När du läser svenska vid Mälardalens högskola får du teoretiska kunskaper om språkets struktur och dess historiska utveckling. Dessutom behandlas olika aspekter av språklig variation, liksom textanalys och retorik. Du ges verktyg att utveckla och analysera ditt eget och andras språk, muntligt och skriftligt.

Svenska finns i flera utbildningar vid Mälardalens högskola. Ämnet kan läsas i lärarutbildningarna och i Språk- och kommunikationsprogrammet.

Svenska i lärarutbildningen

Ett stort antal kurser i svenska språket ges som programkurser inom ämneslärarprogrammet, inom grundlärarprogrammen F–3 och 4–6 samt inom förskollärarprogrammet. Lärarprogrammens olika kurser i svenska är didaktiserade, det vill säga de behandlar både ämnesteori och ämnesdidaktik (inklusive metodik). Under din utbildning studerar du alltså å ena sidan ett ämnesinnehåll och å andra sidan elevers lärande och språkutveckling i relation till detta innehåll. För mer information, klicka på länkarna i vänsterspalten.

Språk- och kommunikationsprogrammet

Språk- och kommunikationsprogrammet fokuserar på muntlig och skriftlig kommunikation, såväl teoretiskt som praktiskt. Programmet har en tydlig koppling till arbetslivet, och den praktiska användningen av kunskaperna sätts i första rummet. Examensarbetet, som du skriver inom svenska eller engelska, kan genomföras i anslutning till en arbetsplats. Programmet leder till kandidatexamen i svenska eller engelska. För mer information, klicka på länken i vänsterspalten.

Svenska för utländska studenter

Svenska för utländska studenter är främst avsedd för utbytesstudenter men är även lämplig för övriga studerande som har andra modersmål än svenska.

Kontakt

Ämnesföreträdare: Gerrit Berends

Webbredaktör svenskämnet: Stefan Blom