Svenska som andraspråk

Här hittar du information om kurser och verksamhet inom ämnet svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk är främst avsedd för studerande som i sitt yrke möter människor med andra modersmål än svenska. Utbildningen beskriver svenska språket i ett jämförande perspektiv. Den ger kunskap om vad första- och andraspråksinlärning innebär. Dessutom diskuteras det mångkulturella samhället med fokus på skolan.

Ämnet kan läsas som fristående kurser eller som en inriktning inom lärarprogrammet . Från höstterminen 2017 kan studenter på Språk- och kommunikationsprogrammet  välja svenska som andraspråk som profilämne. Vi erbjuder även fristående kurser som distansutbildning på kvartsfart.

Du kan läsa upp till 90 hp svenska som andraspråk. Information om kurserna hittar du i vänstermenyn.

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska som andraspråk

Hos oss kan du läsa till en Filosofie kandidatexamen med huvudområdet svenska som andraspråk.

Seminarier

Forskargruppen Sold, Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik, håller öppna seminarier med aktuell forskning. Sold

Kontaktperson för ämnet

Karin Sheikhi , ämnesföreträdare, telefon: 016-15 36 59