Statsvetenskap

Statsvetenskap handlar om politik. Inom ämnet studeras statens formella institutioner i Sverige och andra länder, men också makt och maktförhållanden i samhället i övrigt.

Statsvetenskapen lär oss att förstå internationellt samarbete, krig och fred genom att studera relationerna mellan världens stater. I den politiska idéhistorien följer vi demokratins förespråkare och kritiker under århundraden. Vi studerar hur demokratin har växt fram i olika länder och fått olika utformning. Vi uppmärksammar också hur demokratin idag söker sig nya vägar under inflytande av globalisering och modern informationsteknik.

Statsvetenskap lär dig att beskriva, förklara och värdera olika delar av den politiska verkligheten, ­ något du har nytta av som samhällsmedborgare och i ett yrkesliv som kräver kunskap om stat och förvaltning.

För mer information, kontakta Joakim Johansson.