Statistik

Statistik handlar om att samla in, utvärdera, analysera och presentera information. Ämnet bygger på matematik där numeriska beräkningar och sannolikhetslära är exempel på sådant som ingår.

Statistik används inom många områden för att analysera resultat och för att göra exempelvis prognoser, statistiska undersökningar, utvärderingar, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller.

Statistiska metoder används bland annat som hjälpmedel vid planering och beslutsfattande inom olika samhällsstrukturer och näringsliv, och inom forskningen i den akademiska världen.