Datum för kursträffar läsåret 19/20

Termin 1 (studenter antagna ht19) - höstterminen 2019

Denna termin läses kursen "Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete" som omfattar 15 högskolepoäng.

Datum för de obligatoriska kursträffarna är:

2 sep, 26 och 27 sep, 7 och 8 nov, 12 och 13 dec

 

Termin 2 (studenter antagna ht19) - vårterminen 2020

Denna termin läser du kurserna "Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter" samt "Kvalificerade samtal".

Datum för de obligatoriska kursträffarna är:

23 och 24 jan, 12 och 13 mars, 23 och 24 april, 14 och 15 maj.

 

Termin 3 (studenter antagna ht18) - höstterminen 2019

Under höstterminen läser du kursen "Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling I".

Datum för de obligatoriska kursträffarna är:

12 och 13 sep, 17 och 18 okt, 28 och 29 nov

 

Termin 4 (studenter antagna ht18) - vårterminen 2020

Den här terminen läser du fördjupningskursen inom specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling. Kursen heter "Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling II".

Datum för de obligatoriska kursträffarna är: 

30 och 31 jan, 19 och 20 mars, 28 och 29 maj

 

Termin 5 (studenter antagna ht17) - höstterminen 2019

Två parallella kurser läses under denna termin. Kurserna heter "Teori och metod i specialpedagogisk forskning" och "Specialpedagogisk forskning i praktiken". Varje kurs omfattar 7,5 hp.

Datum för de obligatoriska kursträffarna är:

5 och 6 sep, 3 och 4 okt, 12 och 13 dec

 

Termin 6 (studenter antagna ht17) - vårterminen 2020

Under den sista terminen i utbildninge läser du kursen "Självständigt arbete i specialpedagogik", 15 hp.

Datum för de obligatoriska kursträffarna är:

23 och 24 jan, 2 april (manusseminarium), 3 juni, 4 juni, 5 juni (ventileringsseminarium)