Sociologi

Sociologin är en sedan länge etablerad samhällsvetenskap som handlar om människan i samhället och samhället i människan. På Mälardalens högskola har sociologin en socialpsykologisk profil.

 


”Vänta, jag ska bara kolla mobilen!” är idag ett vanligt uttryck när vi samtalar med varandra och att markerar för den andra att ”jag kommer att ägna min uppmärksamhet åt nätet först sedan kan jag lyssna på dig”. Hur vi talar och samspelar med andra människor, och vad detta samspel innebär för vår identitet och sociala gemenskap, och samhället – det är vad sociologin studerar. Om du vill öka dina kunskaper om vad andra betyder för dig och vad du betyder för andra samt fördjupa din förståelse för samhället är sociologi ett ämne för dig.

Sociologin studerar det vi tar förgivet och självklart i vardagen. Hur människor interagerar med varandra på caféer, fotbollsmatcher, gym, har arbetsmöten, besöker läkaren är exempel på sammanhang där vi har olika sätt att samtala och uppträda på. Hur ser dessa sammanhang ut och varför agerar vi på olika sätt beroende på vilka andra människor vi har runt omkring oss? Och vad innebär det för vår identitet? Det är i alla olika möten med andra människor som vi får vår identitet bekräftad och blir till de personer vi är, menar man inom sociologin.

Lika viktigt är att se vilka grupper eller subkulturer som vi kan ingå i. Det kan vara alltifrån familjen, kompisgänget till idrottsrörelser – grupper med betydelse i skapandet av vår identitet och livsstil. Studier av livsstil, hur man uttrycker en tillhörighet av att vara hårdrockare, fotbollssupporter, djurrättsaktivist, vegan etc. genom olika grupper är en annan del av sociologin. Det innebär att vi sociologer studerar vår samtid; under vilka livsvillkor lever vi i och hur är samhället möjligt?

I den stora frågan hur är samhället möjligt, intresserar sig sociologin för områden som familj, sexualitet, hälsa, kön, klass, etnicitet, arbetsliv, välfärd, utbildning, kriminalitet, staden, staten, organisationer, media, sociala rörelser, migration, miljö och globalisering. Inom sociologin på Mälardalens högskola har vi valt att fördjupa oss mot socialpsykologi och vi lägger tonvikt på hur vi människor samspelar och hur den enskilde individen såväl påverkar som påverkas av samhället.

Vilken nytta kan man ha av sociologin i arbetslivet? Dels ger ämnet ett helhetligt perspektiv på betydelsen av hur vi samspelar med varandra, vilket idag är en efterfrågad kompentens. Dels har sociologin en rikedom av perspektiv som gör det möjligt att belysa fenomen från olika synvinklar. Yrken där man kan ha nytta av sociologi är: analytiker, utredare, handläggare, samordnare, informatör, utbildnings- eller personalansvarig, rekryterare, vård- och omsorgarbetare, socialarbetare eller chef. (Eftersom sociologi är ett generellt ämne kan det dock vara bra att komplettera sociologin med ämnen som ger specialistkunskaper.)

Tillsammans med alla andra utbildningar i sociologi utvärderades sociologin vid Mälardalens högskola av Universitetskanslerämbetet (dåvarande Högskoleverket) under 2010-2011. Vi var en av de två utbildningar som fick det högsta betyget.

Välkommen att läsa sociologi med socialpsykologisk inriktning vid Mälardalens högskola!

Utbildning

Program

Sociologi ingår i:

Kurser

Sök kurser i utbildningsdatabasen

Forskning

Forskningen inom den socialpsykologiskt inriktade sociologin inkluderar områden som identitet, interkulturellt samspel, konsumtion, emotioner, hälsa, avvikande beteende, kroppen, kommunikation och arbetsliv.

Den sociologiska forskningen vid akademin har en socialpsykologisk profil vilken innefattar bland annat studier av identitet, kropp, kön, etnicitet och interaktion. Det interkulturella samspelet, arbetsliv, sociala rörelser, livsberättelser och människan som existentiell varelse är även de intressanta ämnen ur ett forskningsperspektiv och finns representerade i forskningen.

Kontaktpersoner

Lena Hallström , avdelningschef för avdelningen för sociologi

Susanna Toivanen , professor och ämnesföreträdare