Miljövetenskap

Ämnet miljövetenskap handlar om den påverkan på miljön som samhället och människan orsakar. Utgångspunkten är hur levande organismer påverkas av utsläpp av främmande ämnen och förändrad naturresurshållning.

Kurser i miljövetenskap behandlar kunskaper inom naturvetenskap och koppling mellan samhälle, teknik och natur, vilket är viktigt i arbetet för en hållbar utveckling. Du lär dig provtagningsmetodik, analys och utvärderingsmetoder. Du kan läsa kurser inom mark- och vattenresurshantering, miljöskydd, miljömanagement samt ekologisk ekonomi:

  • Mark- och vattenresurshantering handlar om utvärderingsmetoder för att bedöma miljökvalité.
  • Inom miljö- och hälsoskydd lär du dig bland annat om lagstiftning, eko- och humantoxikologi.
  • Miljömanagement behandlar metoder för miljöstyrning och beslutsunderlag inom miljöområdet.
  • Inom ekologisk ekonomi studeras miljöfrågorna ur företags- och samhällsekonomiska synvinklar avseende olika sätt att se på människa, natur, ekonomi, utveckling, beslutsunderlag och social förändring.

 För mer information, kontakta Patrik Klintenberg .