För dig som skriver examensarbete

Här kan du se information och material till dig som redan har påbörjat ditt examensarbete.

Viktiga datum och kommande händelser

 

Händelse Datum Tid Plats
Inlämning av arbete (alla nivåer) till granskare och Urkund 2018-01-04    
Inlämning av arbete (alla nivåer) till examinator 2018-01-18    
Examensarbetespresentationer 2018-01-25  

 

Sommarlov
Inlämning av arbete (alla nivåer) till granskare och Urkund 2017-09-07    
Inlämning av arbete (alla nivåer) till examinator 2017-09-21    
Examensarbetespresentationer 2017-09-28  

 

*Notera att examensarbetet ska skickas till granskare minst tre veckor före presentation. Granskare har sedan en vecka på sig att läsa arbetet och komma med feedback till författare och huvudhandledare. Både granskarens och slutgiltig korrigerad version av examensarbetet och granskarens kommentarer ska presenteras till examinator minst en vecka innan presentation.

Material

Här finns material som du kan ha nytta av när du skriver ditt examensarbete.

Att skriva examensarbete (pdf 218 kB)

LaTeX mallar

LaTeX mall för kandidat, magister samt master (zip 15 kB)

Mallarna kommer i en .zip fil vilken behöver packas upp för att användas. Detta kan du göra med t.ex. winzip eller 7zip.