Samverkan i matematik och tillämpad matematik

Matematik och tillämpad matematik vid Mälardalens högskola utvecklar verksamhet i aktivt samverkan och samarbete med näringsliv, andra lärosäten, forskningsinstitut och laboratorier och omgivande samhälle på alla nivåer av utbildning, forskning och forskarutbildning. Den tvärvetenskapligt samverkan och samarbete för matematik och tillämpad matematik med andra ämnen är viktig del av samproduktion och samarbetsverksamhet.

Vällkommen med förslag om samverkan och samarbete i matematik och tillämpad matematik vid Mälardalens högskola till

Styrgrupp för samverkan för Matematik och tillämpad matematik vid Mälardalens högskola

Professor Sergei Silvestrov

Vetenskaplig ledare för matematik och tillämpad matematik forskningsmiljö (MAM)

sergei.silvestrov@mdh.se (+46) (0)21 101524

 

Professor Anatoliy Malyarenko

Inriktningsföreträdare för finansmatematik (ämnesföreträdare för inriktning finansmatematik inom Matematik/tillämpad matematik)

Programansvarig för Master's prgoramme Financial Engineering och Bachelor's programme Analytical Finance

anatoliy.malyarenko@mdh.se

 

Professor Kimmo Eriksson

Ämnesföreträdare för Matematik/tillämpad matematik (grundutbildning och forskarutbildning)

kimmo.eriksson@mdh.se

 

Dr. Milica Rancic

Avdelningschef för avdelningen för tillämpad matematik

Programsamordnare för 

Master's prgoramme Financial Engineering  och  Bachelor's programme Analytical Finance

milica.rancic@mdh.se

 

Dr. Christopher Engström, 

Programsamordnare för 

Masterprgorammet i teknisk matematik

christopher.engstrom@mdh.se

 

Karl Lindengård, 

Programsamordnare för 

Masterprgorammet i teknisk matematik

karl.lundengard@mdh.se

 

Om samverkan i matematik och tillämpad matematik vid Mälardalens högskola

Matematik och tillämpad matematik utbildnings och forsknings miljö vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola utvecklar samproduktion främst inom två strategiska inriktningar inom utbildning och forskning

Teknisk matematik med tillämpningar

Matematisk statistik och finansmatematik med tillämpningar

Inom forskningsutbildning och forskning i Matematik och tillämpad matematik samverkan och samarbete med industri, forskningsinstitut samt med andra universitet i Sverige och internationellt och interdisciplinär samverkan och samproduktion tillhör bland högsta prioriteter och är en del av Matematik och tillämpad matematik Vision för 2016-2022 både inom forskning och utbildning.

Inom utbildning i Matematik och tillämpad matematik på grund och avancerad nivåer aktiv samverkan med företag, omgivande samhälle, andra lärosäten, forksningssinstitute och forskningslaboratorier utvecklas inom ramen för

examensarbeten, kurser och program i matematik och tillämpad matematik på kandidat, magister och master nivåer   

Kandidatprogram (Bachelor's programmes)

Bachelor's programme in Analytical Finance , 180 credits (3 years, given in English)

Kandidat program i teknisk matematik , 180 credits (3 years, Bachelor's programme in Engineering Mathematics, given in Swedish)

Masterprogram

Master's programme in Financial Engineering , 120 credits (2 years or 60 credits, 1 year, given in English)

Master's programme in Engineering Mathematics  (120 credits (2 years or 60 credits, 1 year, given in English)