Program

Flera program erbjuds inom matematik/tillämpad matematik.

Ämnet matematik/tillämpad matematik är ansvarig för matematikutbildning och kurser inom samtliga teknikämnen och -program samt inom ekonomi och inom lärarutbildning. 

Vi har dessutom ämnesanknutna program inom teknikområdet på Mälardalens högskola.

Vi erbjuder två program på grundnivå,

Kandidatprogrammet i teknisk matematik

som ges på svenska

och

Kandidatprogrammet Analytical Finance (Bachelor's programme Analytical Finance) 

som ges på engelska.  

Vi erbjuder dessutom två program på avancerad nivå som ges på engelska, 

Masterprogrammet i teknisk matematik (Master's programme in Engineering Mathematics)

och

Masterprogrammet Financial Engineering (Master's programme in Financial Engineering)

Klicka på länkarna för att komma till programsidorna, där du också kan gå vidare till ansökan.

På grundnivå

Kandidatprogrammet i teknisk matematik 180 hp Porgrammet ges på svenska  

Analytical Finance, 180 hp . Programmet ges på engelska

På avancerad nivå

Financial Engineering, 120 hp . Programmet ges på engelska

Masterprogrammet i teknisk matematik, 120 hp (Master's Programme in Engineering Mathematics) . Programmet ges på engelska.

Inom lärarutbildningen

Det finns även en omfattande verksamhet inom didaktik, utbildningsvetenskap och lärarutbildning som har anknytning till matematisk didaktik.

Utveckling av matematiskt tänkande