Matematik/Tillämpad matematik

Matematik är ett ämne som har gedigen akademisk tradition med breda tillämpningar inom till exempel naturvetenskap, teknik, ekonomi och livsvetenskaper. Dessa kunskapsområden använder alla matematik som ett grundläggande verktyg.

Akademin för Utbildning och Kultur och Kommunikation (UKK)   är en värdakademi för all forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom huvudområdet och ämnet Matematik/Tillämpad matematik vid Mälardalens högskola.

Vid Mälardalens högskola ingår matematik/tillämpad matematik i t.ex. alla civil- och högskoleingenjörsprogram, i lärarutbildningen och i vissa ekonomiska utbildningar.

Dessutom vid Mälardalens högskola finns följande utbildningsprogram inom matematik/tillämpad matematik:

Du kan också avlägga kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen i matematik/tillämpad matematik. Efter att ha läst grundläggande kurser kan du välja mellan ett stort antal kurser inom de områden där vi bedriver forskning idag.

Inom ämnet Matematik/Tillämpad matematik bedrivs forskningen inom

 • matematisk statistik, stokastiska processer och finansiell matematik
 • teknisk matematik
 • diskret matematik med tillämpningar i samhällsvetenskap
 • matematisk analys och funktionalanalys
 • algebra
 • tillämpad matrisanalys, operatoranalys och operatoralgebra
 • icke-kommutativ analys och geometri
 • dynamiska system
 • matematisk inlärningsteori
 • optimering och operationsanalys

och tillämpningar av matematik framförallt inom

 • inbyggda system, robotik, datavetenskap, informationsteknik kommunikationsteknik
 • hälsoteknik, medicinsk teknik och bioinformatik
 • finans och ekonomi
 • fysik och relaterade naturvetenskapliga ämnen
 • energiteknik, miljöteknik och resursoptimering

 

Professor Sergei Silvestrov   Vetenskaplig ledare för forskningsmiljö Matematik och Tillämpad matematik (MAM) vid Mälardalens högskolan.

Professor Kimmo Eriksson   Ämnesföreträdare för grundutbildningsämmnet och för forskarutbildningsämnet Matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskolan.

Professor Anatoliy Malyarenko   Inriktningsföreträdare för inriktningen finansmatematik inom ämnet Matematik/tillämpad matematik