Matematiktentor

Här kan du hitta tidigare tentor för kurser inom ämnet matematik/tillämpad matematik på UKK. Sidorna är för tillfället under uppbyggnad och innehållet kan därmed vara något begränsat. Om du inte hittar din kurs här, hänvisar vi till kursens Blackboardsida.

Kurskod Kursnamn Kommentar
MAA102 Basutbildning II i matematik Även MMA102
MAA123  
MAA124 Grundläggande kalkyl  
MAA313 Simulering  
MAA315 Operationsanalys  
MMA127 Differential och integralkalkyl II  
MMA132 Numeriska metoder  
MMA300 Mathematics for economics and business  
MMA302 Calculus I  
MMA305 Calculus II  
MAA314 Portfolio Theory I Även MMA704
MMA705 Portfolio Theory II