MAA131 Sannolikhetslära och statistisk teori

Kursens syfte är att introducera de grundläggande begreppen och metoderna inom sannolikhetsteori och statistisk teori samt att ge ökade färdigheter i tillämpningen av dessa vetenskapsgrenar inom naturvetenskap, teknik och ekonomi.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Lärare (HT13)

Examinator: Anna Fedyszak-Koszela