MAA314 Portföljteori I

Med tanke på att det knappt finns en enda tillgång som kan beskrivas som att den har den högsta möjliga avkastningen i kombination med den lägsta risken, blir aktörer på de finansiella marknaderna förvaltare av portföljer med tillgångar. Studenterna kommer att konstruera optimala finansiella portföljer, med riskfyllda och riskfria tillgångar, samt undersöka riskaversion (nyttofunktioner). Målet är att ge studenterna analytiska verktyg och att öka deras kunskaper kring portföljteori, i synnerhet om de planerar att arbeta som fondförvaltare, analytiker, portföljförvaltare, kvantare, produktutvecklare, mäklare eller risk controller.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Extentor

Lärare (HT13)

Examinator: Lars Pettersson