MMA132 Numeriska metoder

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om olika numeriska metoder för lösning av matematiska
problem som uppträder i naturvetenskap och teknik. Dessutom kommer en introduktion till användande
av matematisk programvara (MATLAB) att ingå.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Studiehandledning HT15 (pdf 58 kB)

Kursmaterial

Extentor

Formelsamling (pdf 335 kB)

Övningsuppgifter och extra material finns att hämta på kursens blackboardsida.

Blackboard

 Lärare (HT15)

Examinator: Karl Lundengård