MMA100, Förberedande repetitionskurs i matematik, 5 hp

Kursen är avvecklad sedan höstterminen 2016 och det innebär att det inte längre finns någon möjlighet att slutföra kursen.