MMA130 Matematisk logik med datainriktning

Avsikten med kursen är att introducera de grundläggande begreppen och metoderna inom matematisk logik av vikt för fortsatta studier i datalogi. Dessutom ska träning i logiskt tänkande ges och förmågan till självständig analys och lösning av logiska problemställningar övas upp.

Kursinformation

kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Lärare (HT13)

Examinator: Anna Fedyszak-Koszela