MMA121 Matematik grundkurs

Kursen ska ge studenterna kunskaper och färdigheter inom matematik av betydelse för fortsatta studier i matematik och tillämpade ämnen, en förmåga att skapa enkla matematiska modeller för användning inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap, samt en förmåga att förmedla matematiska tankegångar såväl skriftligt som muntligt.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Examinators egna sidor om kursen inklusive gamla tentor

Lärare (VT14)

Examinator: Erik Darpö

Övriga undervisande lärare: Hillevi Gavel , Johan Richter