MAA316 Differentialekvationer, grundkurs

Avsikten med kursen MAA316 Differentialekvationer, grundkurs är att introducera de grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder som används för att analysera och lösa ordinära differentialekvationer samt tillämpningar därav.

 

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Webbsida med kursmaterial

Lärare (vt 2016)

Examinator: Lars-Göran Larsson