MAA152 Flervariabelkalkyl

Syftet med kursen är att vidga funktions­begreppet till att omfatta reellvärda funktioner av flera reella variabler och tillämpningar därav, att introducera begreppet vektorfält, att generalisera integralbegreppet till att inbegripa summeringar på rymdkurvor, ytstycken, och kroppar i det tredimensionella rummet, samt att ge en grund för fortsatta studier i matematik och dess tillämpningar inom naturvetenskap, teknik och ekonomi.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Lärare