MAA151 Envariabelkalkyl

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om reellvärda funktioner av en reell variabel och tillämpningar därav, samt att ge en grund för fortsatta studier i matematik och i dess tillämpningar inom naturvetenskap, teknik och ekonomi.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Examinators egna sidor för kursen inklusive gamla tentor

Examinator

Lars-Göran Larsson