MAA150 Vektoralgebra

Syftet med kursen är att introducera den grundläggande teorin för linjära ekvationssystem, vektoralgebra och matriser, och visa hur denna kan användas som ett analysverktyg i tillämpningar. Syftet är även att ge en grund för fortsatta studier i ämnet matematik och tillämpningar därav inom naturvetenskap, teknik och ekonomi.

Kursinformation

Kursplan och litteratur

Kursmaterial

Kurssida med information  (period 1)

Kurssida med information (period 2) 

Kurssida med information (period 3) information kommer

Lärare (HT16)

Examinator: Mats Bodin