MAA142 Kalkyl, fortsättningskurs

Syftet med kursen är att tillämpa funktionsbegreppet ytterligare relativt vad som presenterades i grundkursen, att vidga funktionsbegreppet till reellvärda funktioner av flera reella variabler och tillämpningar därav, att generalisera integralbegreppet till att inbegripa summeringar på kurvor och områden i planet och kroppar i det tredimensionella rummet, samt att ge en grund för fortsatta studier i matematik och dess tillämpningar inom naturvetenskap, teknik och ekonomi.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Lärare