MAA140 Vektoralgebra, grundkurs

Syftet med kursen är att introducera den grundläggande teorin för linjära ekvationssystem, vektoralgebra och matriser, och visa hur denna kan användas som ett analysverktyg i tillämpningar. Syftet är även att ge en grund för fortsatta studier i ämnet matematik och tillämpningar därav inom naturvetenskap, teknik och ekonomi.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Open home page of the course MAA140 on Canvas

 

Lärare (HT18)

Examinator: Bo Wahlqvist