MAA136 Forskningsorientering i matematik/tillämpad matematik

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att skaffa sig fördjupade kunskaper om forskning i matematik/tillämpad matematik (dess frågor, dess metoder och dess traditioner för hur forskning presenteras i skrift) och förbereda studenten för att genomföra ett examensarbete.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Lärare (HT13)

Examinator:

Övriga undervisande lärare: Anatoliy Malyarenko , Daniel Andrén , Erik Darpö , Linus Carlsson , Lars Hellström , Sergei Silvestrov , Ying Ni .