MAA135 Biomatematik och bioinformatik

Kursens syfte är att ge en inblick i hur matematik och matematisk statistik förekommer som en naturlig ingrediens i livsvetenskaper och hälsoteknik och ge en grundläggande introduktion till statistiska och andra matematiska metoder och verktyg inom hälsoteknik, medicinsk teknik, biologi, bioinformatik och övriga livsvetenskaper. Vidare är syftet att få studenten att utveckla sin förmåga till problemformulering, metodidentifiering och problemlösning med hjälp av statistiska och andra matematiska modeller och metoder, både med och utan dator.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Studieguide (VT15) (pdf 77 kB)

Projektförslag (pdf 60 kB)

  Att skriva rapporter i LaTeX

Lärare (VT14)

Examinator: Sergei Silvestrov

Övriga undervisande lärare Christopher Engström och Karl Lundengård