MAA108 Preparandkurs i matematik

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom matematik av betydelse för fortsatta studier i matematik och tillämpade ämnen, samt att ge en förmåga att förmedla matematiska tankegångar såväl skriftligt som muntligt.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Schema Eskilstuna
Schema Västerås

Preparandkurs i matematik v34-35

Den här kursen vänder sig till dig som ska börja något av följande program hösten 2019:

 • Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 300 hp
 • Datavetenskapliga programmet, 180 hp
 • Datornätverk och datakommunikation, 120 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - värmeteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - elektroteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet innovation och produktdesign, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet innovation, produktion och logistik, 180 hp
 • Kandidatprogram i teknisk matematik, 180 hp
   

För att du ska få så goda förutsättningar som möjligt att komma väl förberedd till dina studier, erbjuder avdelningen för tillämpad matematik en preparandkurs i matematik före egentlig terminsstart. Preparandkursen pågår under två veckor där vi repeterar delar av gymnasiekurserna i matematik.

Vi rekommenderar dig att ta denna inbjudan som en uppmaning! Även för dig med höga betyg i matematik kommer preparandkursen att erbjuda utmaningar.

Kursen startar den 19 augusti och pågår fram till den 30 augusti 2019.  Det kommer att vara föreläsningar och lektioner varje dag och ni förväntas studera på heltid under dessa två veckor.

Kursen är studiemedelsberättigad vilket innebär att du har möjlighet att ansöka om studiemedel via CSN.

För dig som omfattas av bostadsgarantin finns möjlighet med inflyttning i studentboende från 1 augusti.

OBS! Förutsättningen för att läsa kursen är att du är antagen till något av de ovan nämnda programmen vid Mälardalens högskola efter det att antagningsbesked 2 har publicerats.

Anmälan

Anmälan till preparandkurs i matematik

Sista anmälningsdag är den 8 augusti. 

Lärare
Kursansvarig lärare och examinator: bo.wahlqvist@mdh.se