MMA129 Linjär algebra

Avsikten med kursen MMA129 Linjär algebra är att ge en grundläggande förståelse av vektorrum och linjära avbildningar mellan sådana rum, samt att ge en grund för fortsatta studier i matematik och dess tillämpningar inom naturvetenskap och teknik.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Examinators egna sidor om kursen inklusive gamla tentor

Lärare (HT13)

Examinator: Lars-Göran Larsson