MAA509 Kvantberäkningar och information

Syftet med kursen är att med utgångspunkt från algoritmer baserade på informationsteorins och kvantmekanikens matematiska principer introducera till de grundläggande idéer, begrepp, och principer som används för analys av information och kvantinformation.
Därutöver ska kursen allmänt utveckla studentens förmåga att tillägna sig och kommunicera matematisk teori, och använda den i samspel med andra ämnen, som till exempel informationsteknik och datavetenskap, för att bygga en ny generation av effektiva algoritmer och att lösa problem både teoretisk och på dator. Dessutom ska kursen stärka studenternas kunskaper om matematikprogrammering och beräkningsteknik samt förmågan till självständig analys och lösning av matematiska modeller och matematiska problemställningar.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Studiehandledning (pdf 98 kB)

Introduktion (pdf 1,7 MB)

Förslag på ämne till projekt (pdf 62 kB)

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifter (pdf 95 kB)

Övrigt material

Qubits, Quantum Mechanics, and Computers (Lecture notes and many interesting links from University of California, Berkeley)

Quantum Computation (Lecture notes for Physics 219 at Cornell)

Quantum Computation (Lecture notes for Physics 219 at California Institute of Technology)

Quantum algorithm zoo (Website collecting known quantum algorithms)

Quantum computing for the determined (Video lectures by Michael Nielsen)

QICC Lectures and talks (lectures in various format on various subject related to quantum computing)

PHYS771 Quantum Computing Since Democritus (lecture notes from University of Waterloo)

Lärare (HT13)

Examinator: Sergei Silvestrov

Övriga undervisande lärare: Karl Lundengård